Author Archive

Ympäristöjärjestöjen tukeminen

Monet ympäristöjärjestöt toimivat erityisesti vapaaehtoisvoimin, ja voittoa tavoittelemattomissa järjestöissä lahjoitukset ja vapaaehtoistoiminta ovatkin todella merkittävässä osassa. Moni haluaa mielellään auttaa ympäristöä ja tehdä oman osansa muun muassa taistelussa ilmastonmuutosta ja luonnon tuhoutumista vastaan. Yksilön valinnoilla onkin merkitystä

Yksilön valinnoillakin voi vähentää ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta

Ympäristöön liittyvät aiheet ovat erityisesti viimeisten vuosikymmenien ajan olleet tapetilla, ja moni onkin herännyt pohtimaan omia yksilöllisiä valintojaan ja sitä, kuinka voisi niiden avulla estää metsien tuhoutumista, pienentää hiilijalanjälkeään ja suojella ympäristöä. Yksilön valinnoilla on pitkällä aikavälillä

Globaalit ympräistöjärjestöt ja -ohjelmat

Globaalit ympäristöjärjestöt toimivat ympäri maailman ja niillä on useita eri jaostoja ja alaosastoja eri maissa. Näiden järjestöjen tehtäviin kuuluu muun muassa ympäristöasioista vastuussa olevien poliittisten tahojen informointi ja näihin vaikuttaminen siten, että päätökset olisivat mahdollisimman edullisia ympäristön

Ympäristöjärjestöjen toiminta Suomessa

Suomessa toimii lukuisia erilaisia ympäristöjärjestöjä, joista osa on suurempien kansainvälisten järjestöjen osastoja ja osa taas itsenäisiä, pienille alueille keskittyneitä järjestöjä tai koko maan alueella toimivia suurempia organisaatioita. Suomessa on myös valtion toimesta sitouduttu erilaisiin ympäristöohjelmiin ja sopimuksiin,

Erilaiset ympäristöjärjestöt

Maailmassa on jo vuosikymmeniä toiminut erilaisia ympäristöjärjestöjä, joista monet ovat globaaleja ja ulottavat toimintaansa useille ympäristön eri osa-alueille. Nämä järjestöt pyrkivät sekä vaikuttamaan päättäjiin omalla aktivismillaan että myös tuottamaan ympäristöön liittyvää tutkimustietoa mahdollisimman laajasti ja monipuolisesti. Järjestöillä