Globaalit ympräistöjärjestöt ja -ohjelmat

Globaalit ympäristöjärjestöt toimivat ympäri maailman ja niillä on useita eri jaostoja ja alaosastoja eri maissa. Näiden järjestöjen tehtäviin kuuluu muun muassa ympäristöasioista vastuussa olevien poliittisten tahojen informointi ja näihin vaikuttaminen siten, että päätökset olisivat mahdollisimman edullisia ympäristön kannalta.

Järjestöt pyrkivät usein pohjaamaan ja perustelemaan agendaansa nimenomaan tieteellisellä perustalla ja niiden palveluksessa työskenteleekin runsaasti tutkijoita ja muita asiantuntijoita, jotka tuottavat tätä tieteellistä tietoa. Usein myös yhteistyö paikallisten tahojen ja kaupallisten toimijoiden kanssa on tarpeen. Järjestöt saavat tätä kautta usein erilaisia lahjoituksia, kun taas esimerkiksi kaupalliset toimijat ja paikalliset yritykset saavat näkyvyyttä ja positiivista julkisuutta toimiessaan ympäristöasioiden eduksi.

Globaalien ympäristöjärjestöjen tekemä tutkimus

Globaalien järjestöjen tutkimus keskittyy monesti usealle eri tasolle ja globaalilla tasolla yhdistellään useita paikallisten alaosastojen tuottamia aineistoja niin, että saadaan kokonaiskuva tilanteesta. Tämä voi käytännössä koskettaa mitä tahansa ympäristöön liittyvää aihetta. Ekologisessa tutkimuksessa on tärkeää ymmärtää ravintoverkkojen ja lajien välisten suhteiden merkitys ja siksi järjestöjen tuottama tutkimus ei voikaan keskittyä ainoastaan yhteen lajiin tietyllä alueella, vaan sitä tehtäessä on ymmärrettävä laajempia mittasuhteita.

Maailmanlaajuisesti toimiville järjestöille on ekologisen tutkimuksen lisäksi erityisen tärkeää ymmärtää paikallisia kulttuureja ja toimintamalleja niissä maissa, joissa ne pyrkivät omaa toimintaansa harjoittamaan. Järjestöt pyrkivät usein myös sellaiseen toimintaan, että siitä on ennen kaikkea etua paikallisille asukkaille ja nämä motivoituisivat sitä kautta jatkossakin tekemään töitä ympäristön suojelemiseksi.

Tunnettuja globaaleja ympäristöjärjestöjä ja -ohjelmia

Ilmastonmuutos ja muut ympäristöön kohdistuneet uhat ovat luoneet useita kymmeniä ympäristöjärjestöjä. Osa näistä toimii hieman pienemmällä mittakaavalla, olematta varsinaisesti globaali järjestö, mutta kuitenkin selkeästi kansainvälinen ja monitieteinen organisaatio. Toiset taas ovat onnistuneet levittäytymään lähes jokaiseen maahan.

WWF

Yksi maailman tunnetuimpia järjestöjä on WWF eli World Wide Fund for Nature, joka on perustettu vuonna 1961 ja se operoi nykyään Sveitsistä käsin. WWF perustettiin alkujaan suojelemaan uhanalaisia eläin ja kasvilajeja, joista kertoo myös järjestön tunnettu panda-logo. Nykyisin WWF:n toiminta on laajentunut huomattavasti ja sillä on useita painopistealueita. WWF:n agendaan kuuluvat muun muassa merien ja sisävesien suojelu, uhanalaisten lajien ja metsien suojelu ja ilmastonmuutoksen ehkäisy. Järjestö tekee myös paljon erilaisia koulutuksia ja pyrkii edistämään kestävää kehitystä. WWF on tunnettu ja arvostettu järjestö, mutta sen toimintaa on moitittu myös liian maltilliseksi ja passiiviseksi. Järjestöllä on kuitenkin vakaa asema ympäristöpiireissä.

HELCOM

Itämeren merellisen ympäristön suojelukomissio eli HELCOM (Helsinki Commission) on Helsingin sopimuksen allekirjoittajavaltioiden perustama komissio, jossa toimii kymmenen eri osapuolen edustajat ja se perustettiin vuonna 1981. Kyseessä ei ole siis varsinainen järjestö, vaan komissio, joka tekee tärkeää työtä Itämeren suojelemiseksi. HELCOM on kehittänyt Itämeren suojelun toimintaohjelman vuonna 2007 ja se pyrkii ennen kaikkea parantamaan Itämeren tilaa vuoteen 2021 mennessä. Tavoitteena on muun muassa typpi- ja fosforikuormituksen vähentäminen ja Itämeren pohjan happitilanteen parantaminen. Lisäksi tavoitteena on meriluonnon ja Itämeren ja sen lähialueiden eläinten suojelu.

UNEP

Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelma eli United Nations Environment Programme, UNEP on YK:n kehittämä ohjelma, joka pyrkii parantamaan ympäristöä ihmisläheisestä näkökulmasta. Sen tarkoituksena on ihmisten elinolojen parantaminen ja kestävä kehitys. Se pyrkii myös tukemaan ympäristöystävällistä toimintaa ja käytäntöjä ympäri maailman. UNEP perustettiin vuonna 1972 ja sen päämaja sijaitsee Nairobissa.

Rainforest Alliance

Rainforest Alliance perustettiin New Yorkissa vuonna 1986 ja sen ensisijainen tehtävä on sademetsien suojelu ja biodiversiteetin ylläpito. Se pyrkii ennen kaikkea vaikuttamaan positiivisesti kuluttajien käyttäytymiseen, myöntämällä kestävästi tuotetuille materiaaleille sertifikaatin, joissa näkyy sammakko. Rainforest Alliance on myöntänyt sertifikaattejaan muun muassa erilaisille suklaille, kahville, hedelmille ja teelle. Sertifikaatin saannin ehtona on, että vähintäänkin puolet tuotteesta on valmistettu kestävää kehitystä tukien, vastuullisella tilalla, jossa myös työntekijöiden oikeudet toteutuvat. Se tekee yhteistyötä useiden isojen yritysten, kuten Chiquitan kanssa.