Tämä blogi kertoo ympäristöjärjestöistä ja niiden toiminnasta. Ympäristöjärjestöjä syntyy jatkuvasti lisää ja niiden suosio on kovassa nousussa. Tämän vuoksi blogi keskittyy kertomaan erityisesti siitä, minkälaista toimintaa ympäristöjärjestöissä pääosin järjestetään, ja miten ne eroavat toisistaan.

Miksi ympäristöä täytyy suojella?

Ihminen on maapallon historian mittakaavassa melko nuori laji. Olemme olleet maapallolla vakiintuneena lajina vasta noin 200 000 vuotta, mikä on vain silmänräpäys evoluution näkökulmasta. Tästä huolimatta olemme tämän lyhyenkin jakson aikana onnistuneet muokkaamaan maapallon oloja tavalla, jotka ovat merkittäviä jopa koko maapallon 4,6 miljardin vuoden historiassa.

Ihmisen vaikutus ympäristöön on ollut peruuttamatonta ja ennennäkemätöntä. Lajimme lähti Afrikasta, mutta onnistui melko lyhyessä ajassa leviämään ympäri koko planeettaa. Kaikkialle minne ihminen on levinnyt, hän on myös muokannut ympäristöään itselleen sopivaksi. Ihminen onkin hyvin sopeutuva ja älykäs laji, mikä osaltaan selittää myös sen, miksi meitä on maapallolla niin laajalti.

Älykkäänä lajina ymmärrämme myös sen, että toiminnallamme ympäristössä on seurauksia, ja sen vuoksi meillä on myös tietynlainen vastuu ympäristön suojelemisessa. Lajimme historian kannalta tämän asian ymmärtämiseen maailmanlaajuisesti meni melko pitkään, mutta nyt olemme heräämässä siihen, että ympäristö on myös hyvinvointimme lähde ja turvataksemme itsellemme ja tuleville sukupolville hyvän elämän, on meidän tehtävä jotain sen eteen, että ympäristö myös säilyy elinkelpoisena.

Ympäristöjärjestöt taistelussa ympäristön puolesta

Ympäristöjärjestöt ovat pitkään tähdänneet toiminnassaan aktiivisesti erilaisten ympäristöuhkien torjumiseen ja myös ympäristön olojen parantamiseen. Ne ovat usein alkaneet melko pienimuotoisena toimintana, mutta vähän kerrallaan nousseet suuremmiksi, jotkut jopa maailmanlaajuisiksi toimijoiksi. Ei siis kannata tuudittautua kyynisyyteen ja harhaluuloon siitä, että yksittäiset ihmiset eivät voisi muuttaa maailmaa. Jokainen suuri ympäristöjärjestökin on lähtenyt muutaman yksittäisen ihmisen huolesta ja halusta tehdä maailmasta hieman parempi paikka.

Ympäristöön kohdistuu monia uhkia, joista osa on jo edennyt niin pitkälle, että niitä ei voi enää pysäyttää. Tämä blogi toivottavasti herättelee ihmisiä osin ymmärtämään, että jokaisen valinnoilla on väliä ja kuka tahansa voi pienilläkin toimilla tehdä asioita ympäristön hyväksi. Usein asioiden merkityksen ymmärtää vasta sitten, kun ne ovat poissa. Moni suomalainenkin muistaa vasta ulkomailla vieraillessaan, kuinka itsestäänselvyytenä helposti pidämme puhdasta ilmaa, turvallista luontoa ja juomakelpoista hanavettä.

Emme missään nimessä halua näiden asioiden katoavan ja niiden säilyttämiseksi, jokaisen onkin tehtävä osansa. Eri ympäristöjärjestöjen osuus tässä on sekä valistaa ihmisiä, että tehdä konkreettisia toimia näiden asioiden varmistamiseksi ja paremman tilanteen saavuttamiseksi myös muualla maailmassa. Oma hyvinvointimme kumpuaa myös ympäristöstämme.

Voimme myös kysyä itseltämme haluammeko elää maailmassa, jossa on vain tuotantokasveja, tuotantoeläimiä, ja ihmisiä. Todennäköisesti vastaus on ei. Luonnon monimuotoisuus pitää yllä myös luonnon kestävyyttä, ja mitä enemmän luonnossa on erilaisia vuorovaikutusverkkoja ja lajien välisiä suhteita, sitä helpommin luonto myös toipuu siihen kohdistuneista häiriöistä ja uhista.

Ympäristöjärjestöjen työ tämän luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi onkin korvaamatonta ja sitä kannattaa arvostaa ja tukea. Toivomme tämän blogin myötä monen kiinnostuvan ympäristöjärjestöistä ja mahdollisesti myös oppivan lisää niiden tekemistä projekteista, järjestöjen historiasta ja arvomaailmasta. Ympäristön tila koskettaa meistä aivan jokaista!