Ympäristöjärjestöjen toiminta Suomessa

Suomessa toimii lukuisia erilaisia ympäristöjärjestöjä, joista osa on suurempien kansainvälisten järjestöjen osastoja ja osa taas itsenäisiä, pienille alueille keskittyneitä järjestöjä tai koko maan alueella toimivia suurempia organisaatioita. Suomessa on myös valtion toimesta sitouduttu erilaisiin ympäristöohjelmiin ja sopimuksiin, joista osa on suurempia EU:n tai kansainvälisen tason sopimuksia ja osa taas pienempiä, maansisäisiä hankkeita. Järjestöt pyrkivät Suomessa tuottamaan tietoa ja lisäämään ympäristölle edullisia toimia.

Minkälaisia järjestöjä Suomessa toimii?

Kuten kansainvälisestikin, myös osa suomalaisista järjestöistä on keskittynyt hyvin kapeaan alueeseen ja osa niistä toimii ainoastaan esimerkiksi yhdessä kaupungissa. Koko Suomen alueella toimivat järjestöt puolestaan ottavat kantaa erilaisiin poliittisiin päätöksiin ja ympäristöasioihin maanlaajuisesti.

Suomen Luonnonsuojeluliitto

Suomen Luonnonsuojeluliitto eli SLL on valtakunnallinen kansalaisjärjestö. Se pyrkii edistämään luonnonsuojelua Suomessa, ylläpitämään perinneympäristöjä ja kannustamaan jäseniään kestävään elämäntapaan. Suomen Luonnonsuojeluliitto on jäsenmäärältään Suomen suurin ympäristöjärjestö ja siihen kuuluu noin 28 000 jäsentä.

Liitto tunnettiin alun alkaen Suomen Luonnonsuojeluyhdistyksenä, joka perustettiin vuonna 1938. Se oli perustamisaikanaan hyvin pienen yhteisön tiedepohjainen yhdistys, kunnes toimintaa alettiin noin 20 vuotta myöhemmin laajentaa, ja järjestö sai nykyisen nimensä lopulta vuonna 1969, kun siihen liittyi osaksi myös muita pienempiä luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöjä. Kuten monet muutkin ympäristöjärjestöt Suomessa, Suomen Luonnonsuojeluliitto on voittoa tuottamaton järjestö. Sen alaisuudessa toimii edelleen monia pienempiä järjestöjä, jotka voivat osallistua liiton kokouksiin. Suomen Luonnonsuojeluliitto julkaisee myös kahta lehteä, joista Suomen Luonto on aikakauslehti ja Luonnonsuojelija liiton jäsenlehti.

Luonto-Liitto

Luonto-Liitto toimii Suomen Luonnonsuojeluliiton alaisuudessa ja se on suunnattu erityisesti lapsille ja nuorille. Luonto-Liiton ote ei ole aivan yhtä tieteellinen kuin Suomen Luonnonsuojeluliiton, mutta se pyrkii edistämään ympäristökasvatusta ja kehittämään nuorten suhdetta luontoon. Sen aktiviteetit muodostuvat myös luonnossa harrastamisen ympärille ja lapsille ja nuorille opetetaan luonnonvarojen kestävästä käytöstä ja ympäristönsuojelusta. Puoluepoliittisesti Luonto-Liitto on sitoutumaton järjestö.

Luonto-Liiton koulutustoiminta on tekemiseen painottuvaa ja siihen kuuluu muun muassa leirejä, erilaisia tapahtumia ja päiväretkiä. Aktiiviset jäsenet voivat toimia itse ohjaajina ja osallistua muutoinkin liiton toimintaan esimerkiksi koulukiertueiden muodossa. Luonto-Liitto julkaisee Nuorten Luonto -lehteä.

BirdLife Suomi

BirdLife Suomi eli aiemmin Lintutieteellisten Yhdistysten Liitto, on kansainvälisen BirdLife-järjestön itsenäinen jaosto Suomessa. Nimensä mukaisesti järjestö keskittyy erityisesti lintuihin ja tarkkailee muun muassa ilmastonmuutoksen vaikutusta muuttolintujen käytökseen. BirdLife myös tiedottaa aktiivisesti lintuihin kohdistuvista uhista. Järjestöllä on lukuisia jäsenyhdistyksiä, joihin kuuluu erinäisiä lintuharrastajia ympäri Suomen. BirdLife julkaisee myös tieteellistä Ornis Fennica -lehteä, ylläpitää Tiira-lintutietokantaa ja järjestää muun muassa lintubongaukseen liittyviä tapahtumia.

Dodo

Dodo on suomalainen, erityisesti kaupunkilaisuuteen painottuva ympäristöjärjestö, joka on perustettu vuonna 1995. Dodon painotusalueet ovat erityisesti kestävä ja ympäristöystävällinen kaupunkisuunnittelu, mutta se on tehnyt työtä myös muissa ympäristöön liittyvissä ongelmissa, kuten aavikoitumisen estämisessä.