Ympäristöjärjestöjen tukeminen

Monet ympäristöjärjestöt toimivat erityisesti vapaaehtoisvoimin, ja voittoa tavoittelemattomissa järjestöissä lahjoitukset ja vapaaehtoistoiminta ovatkin todella merkittävässä osassa. Moni haluaa mielellään auttaa ympäristöä ja tehdä oman osansa muun muassa taistelussa ilmastonmuutosta ja luonnon tuhoutumista vastaan.

Yksilön valinnoilla onkin merkitystä ja toisessa artikkelissa kerromme, minkälaisia tekoja tekemällä on mahdollista muun muassa vaikuttaa osaltaan luonnonvarojen kestävämpään kulutukseen. Myös rahaa lahjoittamalla ja erilaisilla vapaaehtoistöillä voi tukea valtavasti ympäristöjärjestöjen toimintaa ja sitä kautta myös itse ympäristöä.

Vapaaehtoiset lahjoitukset

Erilaisten vapaaehtoisten lahjoitusten avulla ympäristöjärjestöt pystyvät rahoittamaan omaa toimintaansa. Monet järjestöistä keräävät lahjoituksia joko suoraan itselleen tai vaihtoehtoisesti tiettyyn toimintaan, kuten esimerkiksi pesäpaikkojen rakentamiseen uhanalaisille linnuille, tai kosteikkojen lisäämiseen valuma-alueille. Näistä projekteista ja toiminnasta järjestöt usein myös tiedottavat omilla nettisivuillaan ja rahankeräyksen yhteydessä.

Lahjoitus voi olla joko kuukausittainen, vakiosumma tai kertalahjoitus järjestöstä ja kohteesta riippuen. Lahjoitukselle on usein laitettu minimi- ja toisinaan myös maksimisumma. Kuukausilahjoittaja voi etukäteen ilmoittaa, minkälaisen summan haluaa lahjoittaa ja sen jälkeen järjestö laskuttaa tämän joko e-laskuna tai tilisiirtona lahjoittajan tililtä. Lahjoittajat saavat usein myös informaatiota järjestöjen toiminnasta esimerkiksi jäsenille suunnatun lehden tai erillisten kirjeiden muodossa.

Lahjoittaminen saattaa alkuun tuntua kalliilta, mutta pienetkin summat auttavat usein järjestöjen toiminnassa ja se on hyvä tapa myös kompensoida omaa luonnonvarojen käyttöä. Monet lahjoittavat rahaa esimerkiksi säästöistä tai pitävät yllä budjettia lahjoituksia varten. Tämä budjetti voi ulottua muillekin elämänalueille, kuten ruokaostoksiin ja kasinopelaamiseen. Omalle pelitilille voi myös varastoida kuukausittaisen pelibudjettinsa, josta kertyneet voitot on mahdollista myös käyttää lahjoituksiin ympäristöjärjestöille. Tällaista toimintaa varten kannattaa katsastaa esimerkiksi unibet sovellus, jonka avulla rahansiirrot onnistuvat missä ja milloin vain, mobiililaitteen avulla.

Vapaaehtoistyö järjestöissä

Monet ympäristöjärjestöt hyväksyvät aina vapaaehtoisia ja talkoolaisia erilaisiin toimiin. Työt voivat olla pidempiaikaisia projekteja tai vaihtoehtoisesti lyhyitä, esimerkiksi yksittäisen tapahtuman yhteydessä tehtäviä talkootöitä. Vapaaehtoisia tarvitaan erityisesti rahankeräyksessä ja muissa vaihtelevissa tehtävissä. Myös erilaiset asiantuntijat ovat tervetulleita toimimaan vapaaehtoisina ympäristöjärjestöissä.

Mikäli sinulla on jokin erityistaito, mistä arvelet olevan tietyille järjestöille hyötyä, tai olet erityisen kiinnostunut toimimaan jonkin järjestön tietyissä tehtävissä tai projekteissa, kannattaa järjestöön olla henkilökohtaisesti yhteydessä ja kertoa omasta kiinnostuksestaan. Kannattaa rohkeasti osallistua myös moniin erilaisiin projekteihin ja haastaa itseään, sillä tekemällä monipuolisesti järjestössä kaikenlaista hommaa, saattaa löytää itselleen aivan uudenlaisia mielenkiinnon kohteita ja oma osaaminen erilaisten töiden parissa kehittyy.

Vapaaehtoistyö järjestöjen parissa on erityisesti nuorille ja opiskelijoille erinomainen mahdollisuus luoda verkostoja ja kerätä kokemusta. Se näyttää lisäksi hyvältä ansioluettelossa. Opiskelijat voivat myös saada erillisen työkokemuksen hyväksiluettua omiin opintoihin esimerkiksi harjoitteluna, mikäli työtehtävä on vastannut riittävästi opintojen sisältöä. Arvokas kokemus antaa myös mahdollisuuden olla järjestöön yhteydessä myöhemmin, potentiaalisten työpaikkojen suhteen esimerkiksi kesällä tai valmistumisen jälkeen.